• Image One
  • Image Two
  • Image Three
  • Image Four
  • Image Five
  • Image Six
  • Image Seven

Статистическая отчетность

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.07.2012 м. Київ № 302

«Про затвердження форм державних статистичних спостережень із мисливства, лісового господарства й охорони навколишнього природного середовища»

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, Указу Президента України від 19 червня 2012 року № 405/2012 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 396 та від 31 травня 2011 року № 634", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики мисливства, лісового господарства, охо¬рони навколишнього природного середо¬вища й отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації
НАКАЗУЮ:

Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики мисливства, лісового господарства й охорони навколишнього природного середовища, що додаються, та ввести їх у дію зі звіту за 2012 рік:

1. Форма державного статистичного спостереження N 1-відходи "Поводження з відходами"

Форма державного статистичного спостереження N 1-відходи (річна) "Поводження з відходами" (далі - звіт) містить інформацію щодо обсягів утворення, поводження, розміщення відходів та інформацію стосовно об'єктів поводження з відходами.

Звіт уміщує дані за підсумками календарного року в одиницях вимірювання, які вказані у формі.

Звіт уключає інформацію про всі види відходів виробництва та споживання, за виключенням радіоактивних відходів.

Разом із тим звіт відображає відходи, одержані у процесі очистки газів та стічних вод, які відходять від джерел забруднення на відповідних спорудах і установках.

Звіт уключає інформацію за фактичними показниками, які визначаються на підставі типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари", затвердженої наказом Мінприроди від 07.07.2008 N 342, зареєстрованим у Мін'юсті 09.09.2008 за N 824/15515, технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної та бухгалтерської звітності, паспортів відходів, прибутково-видаткових документів (прибуткових і видаткових ордерів, актів про прийняття...

2. Державне статистичне спостереження за формою N 2-тп (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" включає інформацію про речовини, що надійшли в атмосферне повітря.

3. № 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__рік ".

№ 1-екологічні витрати (річна) – на юридичних осіб, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.